G306 ἀναβάλλομαι
omhoog gooien, uitstellen, achteruitzetten

Bijbelteksten

Handelingen 24:22Toen nu Felix dit gehoord had, stelde hij hen uit, zeggende: Als ik nader wetenschap van dezen weg zal hebben, wanneer Lysias, de overste, zal afgekomen zijn, zo zal ik volle kennis nemen van uw zaken.

Mede mogelijk dankzij

Doneer Aantekeningen bij de Bijbel