G358 ἄναλος
ongezouten

Bijbelteksten

Markus 9:50Het zout is goed; maar indien het zout onzout wordt, waarmede zult gij dat smakelijk maken? Hebt zout in uzelven, en houdt vrede onder elkander.

Mede mogelijk dankzij

Hadderech