G368 ἀναντίῤῥητος
onweerlegbaar

Bijbelteksten

Handelingen 19:36Dewijl dan deze dingen onwedersprekelijk zijn, zo is het behoorlijk dat gij stil zijt, en niets onbedachts doet.

Mede mogelijk dankzij

TuinTuin