G519 ἀπάγχομαι
wurgen, ophangen, stikken

Bijbelteksten

Mattheus 27:5En als hij de zilveren [penningen] in den tempel geworpen had, vertrok hij, en heengaande verworgde [zichzelven].

Mede mogelijk dankzij

Doneer Aantekeningen bij de Bijbel