G639 ἀπορέω
zonder hulpmiddelen zijn

Bijbelteksten

Johannes 13:22De discipelen dan zagen op elkander, twijfelende, van wien Hij [dat] zeide.
Handelingen 25:20En als ik over de onderzoeking van deze zaak in twijfeling was, zeide ik, of hij wilde gaan naar Jeruzalem, en aldaar over deze dingen geoordeeld worden.
2 Corinthiers 4:8[Als] die in alles verdrukt worden, doch niet benauwd; twijfelmoedig, doch niet mismoedig;
Galaten 4:20Doch ik wilde, dat ik nu tegenwoordig bij u ware, en mijn stem mocht veranderen; want ik ben in twijfel over u.

Mede mogelijk dankzij