G760 Ἀσά
Asa

Bijbelteksten

Mattheus 1:7En Salomon gewon Roboam, en Roboam gewon Abia, en Abia gewon Asa;
Mattheus 1:8En Asa gewon Josafat, en Josafat gewon Joram, en Joram gewon Ozias;

Mede mogelijk dankzij

Hadderech