G775 Ἀσιάρχης
Asiarch

Bijbelteksten

Handelingen 19:31En sommigen ook der oversten van Azie, die hem vrienden waren, zonden tot hem, en baden, dat hij zichzelven op de schouwplaats niet zou begeven.

Mede mogelijk dankzij

StudieboekenStudieboeken