G902 βαΐον
palmtak

Bijbelteksten

Johannes 12:13Namen de takken van palmbomen, en gingen uit Hem tegemoet, en riepen: Hosanna! Gezegend [is] Hij, Die komt in den Naam des Heeren, [Hij, Die is] de Koning Israels!

Mede mogelijk dankzij

Hadderech