G1323 δίδραχμον
munteenheid (didrachmon), didrachmon

Bijbelteksten

Mattheus 17:24En als zij te Kapernaum ingekomen waren, gingen tot Petrus die de didrachmen ontvingen, en zeiden: Uw Meester, betaalt Hij de didrachmen niet?

Mede mogelijk dankzij

TuinTuin