G1472 ἐγχρίω
inwrijven, besmeren, zalven, zalven (zich)

Bijbelteksten

Openbaring 3:18Ik raad u dat gij van Mij koopt goud, beproefd komende uit het vuur, opdat gij rijk moogt worden; en witte klederen, opdat gij moogt bekleed worden, en de schande uwer naaktheid niet geopenbaard worde; en zalf uw ogen met ogenzalf, opdat gij zien moogt.

Mede mogelijk dankzij

Livius Onderwijs