G1539 ἑκάστοτε
telkens, steeds

Bijbelteksten

2 Petrus 1:15Doch ik zal ook naarstigheid doen bij alle gelegenheid, dat gij na mijn uitgang van deze dingen gedachtenis moogt hebben.

Mede mogelijk dankzij

TuinTuin