G1697 Ἐμμόρ
Emmor

Bijbelteksten

Handelingen 7:16En zij werden overgebracht naar Sichem, en gelegd in het graf, hetwelk Abraham gekocht had voor een som gelds, van de zonen van Emmor, [den vader] van Sichem.

Mede mogelijk dankzij

Livius Onderwijs