G1720 ἐμφυσάω
blazen, opblazen

Bijbelteksten

Johannes 20:22En als Hij dit gezegd had, blies Hij [op hen], en zeide tot hen: Ontvangt den Heiligen Geest.

Mede mogelijk dankzij