G1932 ἐπιείκεια
gematigdheid, mildheid, geduld

Bijbelteksten

Handelingen 24:4Maar opdat ik u niet lang ophoude, ik bid [u], dat gij ons, naar uw bescheidenheid, kortelijk hoort.
2 Corinthiers 10:1Voorts ik Paulus zelf bid u, door de zachtmoedigheid en goedertierenheid van Christus, die, tegenwoordig zijnde, wel gering ben onder u, maar afwezend stout ben tegen u;

Mede mogelijk dankzij

Hadderech