G1983 ἐπισκοπέω
opletten, opppassen, zorgen voor

Bijbelteksten

Hebreeen 12:15Toeziende, dat niet iemand verachtere van de genade Gods; dat niet enige wortel der bitterheid, opwaarts spruitende, beroerte make, en door dezelve velen ontreinigd worden.
1 Petrus 5:2Weidt de kudde Gods, die onder u is, hebbende opzicht [daarover], niet uit bedwang, maar gewilliglijk; noch om vuil gewin, maar met een volvaardig gemoed;

Mede mogelijk dankzij