G2067 ἔσθησις
kleding

Bijbelteksten

Lukas 24:4En het geschiedde, als zij daarover twijfelmoedig waren, zie, twee mannen stonden bij haar in blinkende klederen.

Mede mogelijk dankzij

Doneer Aantekeningen bij de Bijbel