G2161 Εὔτυχος
Eutychus

Bijbelteksten

Handelingen 20:9En een zeker jongeling, met name Eutychus, zat in het venster en met een diepen slaap overvallen zijnde, alzo Paulus lang [tot hen] sprak, door den slaap nederstortende, viel van de derde zoldering nederwaarts, en werd dood opgenomen.

Mede mogelijk dankzij

StudieboekenStudieboeken