G2188 ἐφφαθά
effata, wees geopend

Bijbelteksten

Markus 7:34En opwaarts ziende naar den hemel, zuchtte Hij, en zeide tot hem: Effatha! dat is: wordt geopend!

Mede mogelijk dankzij

Doneer Aantekeningen bij de Bijbel