G2229
waarachtig, waarlijk, zeker

Bijbelteksten

Hebreeen 6:14Zeggende: Waarlijk, zegenende zal Ik u zegenen, en vermenigvuldigende zal Ik u vermenigvuldigen.

Mede mogelijk dankzij

Hadderech