G2270 ἡσυχάζω
stil zijn, rustig zijn

Bijbelteksten

Lukas 14:4Maar zij zwegen stil. En Hij nam [hem], en genas hem, en liet [hem] gaan.
Lukas 23:56En wedergekeerd zijnde, bereidden zij specerijen en zalven; en op den sabbat rustten zij naar het gebod.
Handelingen 11:18En als zij dit hoorden, waren zij tevreden, en verheerlijkten God, zeggende: Zo heeft dan God ook den heidenen de bekering gegeven ten leven!
Handelingen 21:14En als hij zich niet liet afraden, hielden wij ons tevreden, zeggende: De wil des Heeren geschiede.
1 Thessalonicensen 4:11En dat gij u benaarstigt stil te zijn, en uw eigen dingen te doen, en te werken met uw eigen handen, gelijk wij u bevolen hebben;

Mede mogelijk dankzij

BoekenBoeken