G2333 Θευδᾶς
Theudas

Bijbelteksten

Handelingen 5:36Want voor deze dagen stond Theudas op, zeggende, dat hij wat was, dien een getal van omtrent vierhonderd mannen aanhing; welke is omgebracht, en allen, die hem gehoor gaven, zijn verstrooid en tot niet geworden.

Mede mogelijk dankzij

BoekenBoeken