G2345 θιγγάνω
aanraken

Bijbelteksten

Colossenzen 2:21[Namelijk] raak niet, en smaak niet, en roer niet aan?
Hebreeen 11:28Door het geloof heeft hij het pascha uitgericht, en de besprenging des bloeds, opdat de verderver der eerstgeborenen hen niet raken zou.
Hebreeen 12:20(Want zij konden niet dragen hetgeen er geboden werd: Indien ook een gedierte den berg aanraakt, het zal gestenigd of met een pijl doorschoten worden.

Mede mogelijk dankzij

Hadderech