G2353 θρέμμα
vee, kudde

Bijbelteksten

Johannes 4:12Zijt Gij meerder dan onze vader Jakob, die ons den put gegeven heeft, en hijzelf heeft daaruit gedronken, en zijn kinderen, en zijn vee?

Mede mogelijk dankzij

Doneer Aantekeningen bij de Bijbel