G2412 ἱεροπρεπής
eerbiedwaardig, priesterlijk

Bijbelteksten

Titus 2:3De oude vrouwen insgelijks, dat zij in [haar] dracht zijn, gelijk den heiligen betaamt, dat zij geen lasteraarsters zijn, zich niet tot veel wijns begevende, [maar] leraressen zijn van het goede;

Mede mogelijk dankzij

TuinTuin