G2674 καταριθμέω
optellen

Bijbelteksten

Handelingen 1:17Want hij was met ons gerekend, en had het lot dezer bediening verkregen.

Mede mogelijk dankzij

TuinTuin