G2720 κατευθύνω
recht maken, richten, leiden

Bijbelteksten

Lukas 1:79Om te verschijnen dengenen, die gezeten zijn in duisternis en schaduw des doods; om onze voeten te richten op den weg des vredes.
1 Thessalonicensen 3:11Doch onze God en Vader Zelf, en onze Heere Jezus Christus richte onzen weg tot u.
2 Thessalonicensen 3:5Doch de Heere richte uw harten tot de liefde van God, en tot de lijdzaamheid van Christus.

Mede mogelijk dankzij

TuinTuin