G2737 κατώτερος
lager

Bijbelteksten

Efeziers 4:9Nu dit: Hij is opgevaren; wat is het, dan dat Hij ook eerst is nedergedaald in de nederste delen der aarde?

Mede mogelijk dankzij

BoekenBoeken