G2995 λάρυγξ
keel, spraakorgaan

Bijbelteksten

Romeinen 3:13Hun keel is een geopend graf; met hun tongen plegen zij bedrog; slangenvenijn is onder hun lippen.

Mede mogelijk dankzij