G3310 μερίς
portie, aandeel

Bijbelteksten

Lukas 10:42Maar een ding is nodig; doch Maria heeft het goede deel uitgekozen, hetwelk van haar niet zal weggenomen worden.
Handelingen 8:21Gij hebt geen deel noch lot in dit woord: want uw hart is niet recht voor God.
Handelingen 16:12En van daar naar Filippi, welke is de eerste stad van dit deel van Macedonie, een kolonie. En wij onthielden ons in die stad ettelijke dagen.
2 Corinthiers 6:15En wat samenstemming heeft Christus met Belial, of wat deel heeft de gelovige met den ongelovige?
Colossenzen 1:12Dankende den Vader, Die ons bekwaam gemaakt heeft, om deel [te hebben] in de erve der heiligen in het licht;

Mede mogelijk dankzij

Livius Onderwijs