G3370 Μῆδος
Medie

Bijbelteksten

Handelingen 2:9Parthers, en Meders, en Elamieten, en de inwoners zijn van Mesopotamie, en Judea, en Cappadocie, Pontus en Azie.

Mede mogelijk dankzij