G3393 μίασμα
dat wat bezoedelt, bezoedeling

Bijbelteksten

2 Petrus 2:20Want indien zij, nadat zij, door de kennis van den Heere en Zaligmaker Jezus Christus, de besmettingen der wereld ontvloden zijn, en in dezelve wederom ingewikkeld zijnde, [van dezelve] overwonnen worden, zo is hun het laatste erger geworden dan het eerste.

Mede mogelijk dankzij

TuinTuin