G3484 Ναΐν
Nain

Bijbelteksten

Lukas 7:11En het geschiedde op den volgenden [dag], dat Hij ging naar een stad, genaamd Nain, en met Hem gingen velen van Zijn discipelen, en een grote schare.

Mede mogelijk dankzij

KlussenKlussen