G3511 νεωκόρος
aanbidder, koster, tempelbewaarder

Bijbelteksten

Handelingen 19:35En als de [stads]schrijver de schare gestild had, zeide hij: Gij mannen van Efeze! wat mens is er toch, die niet weet, dat de stad der Efezeren de kerkbewaarster zij van de grote godin Diana, en van [het beeld], dat uit den hemel gevallen is?

Mede mogelijk dankzij

Doneer Aantekeningen bij de Bijbel