G3655 ὄμβρος
regen, stortregen, regenstorm

Bijbelteksten

Lukas 12:54En Hij zeide ook tot de scharen: Wanneer gij een wolk ziet opgaan van het westen, terstond zegt gijlieden: Er komt regen; en het geschiedt alzo.

Mede mogelijk dankzij

BoekenBoeken