G3659 ὄμμα
oog

Bijbelteksten

Markus 8:23En de hand des blinden genomen hebbende, leidde Hij hem uit buiten het vlek, en spoog in zijn ogen, en legde de handen op hem, en vraagde hem, of hij iets zag.

Mede mogelijk dankzij

Doneer Aantekeningen bij de Bijbel