G3760 οὐδαμῶς
geenszins, beslist niet

Bijbelteksten

Mattheus 2:6En gij Bethlehem, [gij] land Juda! zijt geenszins de minste onder de vorsten van Juda; want uit u zal de Leidsman voortkomen, Die Mijn volk Israel weiden zal.

Mede mogelijk dankzij

BoekenBoeken