G3774 Οὐρίας
Uria

Bijbelteksten

Mattheus 1:6En Jessai gewon David, den koning; en David, den koning, gewon Salomon bij degene, die Uria's [vrouw was geweest];

Mede mogelijk dankzij

Doneer Aantekeningen bij de Bijbel