G3967 πατρικός
vaderlijk, voorvaderlijk

Bijbelteksten

Galaten 1:14En [dat] ik in het Jodendom toenam boven velen van mijn ouderdom in mijn geslacht, zijnde overvloedig ijverig voor mijn vaderlijke inzettingen.

Mede mogelijk dankzij

KlussenKlussen