G4115 πλατύνω
verbreden, wijder maken

Bijbelteksten

Mattheus 23:5En al hun werken doen zij, om van de mensen gezien te worden; want zij maken hun gedenkcedels breed, en maken de zomen van hun klederen groot.
2 Corinthiers 6:11Onze mond is opengedaan tegen u, o Korinthiers, ons hart is uitgebreid.
2 Corinthiers 6:13Nu, [om] dezelfde vergelding [te doen], (ik spreek als tot [mijn] kinderen) zo wordt gij ook uitgebreid.

Mede mogelijk dankzij

KlussenKlussen