G4116 πλατύς
breed, ruim

Bijbelteksten

Mattheus 7:13Gaat in door de enge poort; want wijd is de poort, en breed is de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er, die door dezelve ingaan;

Mede mogelijk dankzij

Doneer Aantekeningen bij de Bijbel