G4213 πόσις
drinken, drank

Bijbelteksten

Johannes 6:55Want Mijn vlees is waarlijk Spijs, en Mijn bloed is waarlijk Drank.
Romeinen 14:17Want het Koninkrijk Gods is niet spijs en drank, maar rechtvaardigheid, en vrede, en blijdschap, door den Heiligen Geest.
Colossenzen 2:16Dat u dan niemand oordele in spijze of in drank, of in het stuk des feest[dags], of der nieuwe maan, of der sabbatten,

Mede mogelijk dankzij

BoekenBoeken