G4255 προαιρέομαι
naar voren brengen, zich voornemen, besluiten

Bijbelteksten

2 Corinthiers 9:7Een iegelijk [doe], gelijk hij in [zijn] hart voorneemt; niet uit droefheid, of uit nooddwang; want God heeft een blijmoedigen gever lief.

Mede mogelijk dankzij

TuinTuin