G4378 πρόσχυσις
besprenkeling, begieting

Bijbelteksten

Hebreeen 11:28Door het geloof heeft hij het pascha uitgericht, en de besprenging des bloeds, opdat de verderver der eerstgeborenen hen niet raken zou.

Mede mogelijk dankzij

Hadderech