G4479 Ῥεβέκκα
Rebekka

Bijbelteksten

Romeinen 9:10En niet alleenlijk [deze], maar ook Rebekka [is daarvan een bewijs], als zij uit een bevrucht was, [namelijk] Izaak, onzen Vader.

Mede mogelijk dankzij

StudieboekenStudieboeken