G4483 ῥέω
spreken (zullen)

Bijbelteksten

Romeinen 9:12Zo werd tot haar gezegd: De meerdere zal den mindere dienen.
Romeinen 9:26En het zal zijn, in de plaats, waar tot hen gezegd was: Gijlieden zijt Mijn volk niet, aldaar zullen zij kinderen des levenden Gods genaamd worden.
Galaten 3:16Nu zo zijn de beloftenissen tot Abraham en zijn zaad gesproken. Hij zegt niet: En den zaden, als van velen; maar als van een: En uw zade; hetwelk is Christus.
Openbaring 9:4En hun werd gezegd, dat zij het gras der aarde niet zouden beschadigen, noch enige groente, noch enigen boom, dan de mensen alleen, die het zegel Gods aan hun voorhoofden niet hebben.
Openbaring 19:3En zij zeiden ten tweeden maal: Halleluja! En haar rook gaat op in alle eeuwigheid.

Mede mogelijk dankzij

StudieboekenStudieboeken