G4484 Ῥήγιον
Regium, Rhegium

Bijbelteksten

Handelingen 28:13Van waar wij omvoeren, en kwamen aan te Regium; en alzo, na een dag, de wind zuid werd, kwamen wij den tweeden dag te Puteoli;

Mede mogelijk dankzij

TuinTuin