G4657 σκύβαλον
afval, vuil, uitwerpselen van dieren, schuim, rommel

Bijbelteksten

Filippenzen 3:8Ja, gewisselijk, ik acht ook alle dingen schade te zijn, om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus, mijn Heere; om Wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb, en acht die drek te zijn, opdat ik Christus moge gewinnen.

Mede mogelijk dankzij

KlussenKlussen