G4658 Σκύθης
Scyth

Bijbelteksten

Colossenzen 3:11Waarin niet is Griek en Jood, besnijdenis en voorhuid, barbaar [en] Scyth, dienstknecht [en] vrije, maar Christus is alles en in allen.

Mede mogelijk dankzij