G4674 σός
uw, jouw

Bijbelteksten

1 Corinthiers 8:11En zal de broeder, die zwak is, door uw kennis verloren gaan, om welken Christus gestorven is?
1 Corinthiers 14:16Anderszins, indien gij dankzegt met den geest, hoe zal degene, die de plaats eens ongeleerden vervult, amen zeggen op uw dankzegging, dewijl hij niet weet, wat gij zegt?
Filemon 1:14Maar ik heb zonder uw goedvinden niets willen doen, opdat uw goeddadigheid niet zou zijn als naar bedwang, maar naar vrijwilligheid.

Mede mogelijk dankzij

TuinTuin