G4767 στυγνητός
gehaat, verfoeilijk

Bijbelteksten

Titus 3:3Want ook wij waren eertijds onwijs, ongehoorzaam, dwalende, menigerlei begeerlijkheden en wellusten dienende, in boosheid en nijdigheid levende, hatelijk zijnde, [en] elkander hatende.

Mede mogelijk dankzij

Hadderech